ห้องประชุมมิตรภาพ

ห้องประชุมมิตรภาพรองรับการประชุมได้ 120-150 ท่าน จัดประชุม/สัมมนา จัดเลี้ยงสังสรรค์ อาหารบุปเฟ่/เซ็ต มีลานด้านหน้ากว้าง สำหรับจัดกิจกรรม จัดเลี้ยงสังสรรค์ได้

Message us