ห้องจามจุรี 2

ห้องจามจุรี 2 รองรับได้ 50-60 ท่าน จัดเลี้ยงสังสรรค์ อาหารบุปเฟ่/เซ็ต มีลานด้านหน้ากว้าง สำหรับจัดกิจกรรม จัดเลี้ยงสังสรรค์

Message us