ห้องจามจุรี 1

ห้องจามจุรี 1 รองรับการประชุมได้ 70-80 ท่าน จัดประชุม/สัมมนา จัดเลี้ยงสังสรรค์ อาหารบุปเฟ่/เซ็ต มีลานด้านหน้ากว้าง สำหรับจัดกิจกรรม จัดเลี้ยงสังสรรค์ได้

Message us