จามจุรี เทอเรส

จามจุรี เทอเรส รองรับได้ 100-120 ท่าน จัดเลี้ยงสังสรรค์ อาหารบุปเฟ่/เซ็ต มีลานด้านหน้ากว้าง สำหรับจัดกิจกรรม จัดเลี้ยงสังสรรค์ได้

Message us