ห้องอาหาร

จามจุรี เทอเรส

ลานอาหารจามจุรี เทอเรส เป็นลานเปิดกว้าง สำหรับรับประทานอาหารเช้า กลางวัน เย็น รับได้ประมาณ 150 ท่าน โดยช่วงเช้าจะเปิดเป็นลานอาหารเช้าบุฟเฟ่สำหรับแขกที่เข้าพักที่รีสอร์ท ตั้งแต่เวลา 7.00-10.00 น. และจะเริ่มเปิดให้บริการอาหารกลางวัน-เย็น ตั้งแต่เวลา 10.30-20.30น.

อาหารเช้าบุฟเฟ่

สุขภาพดี..ด้วยอาหารเพื่อสุขภาพ เปิดตั้งแต่เวลา 7.00-10.00 น.

จามจุรี 2

เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00-20.30 น.

ร้านกาแฟสด

เปิดให้บริการการตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น.

Message us