HOT LINE : 088 504 9991 - 3
  • |
  • Sign out

ແຜນທີ່ການເດີນທາງ

ມາຈາກກຸງເທບ.

ເຂົ້າທາງຟາມໂຊກໄຊ… ໃຊ້ເສັ້ນທາງຖະຫນົນມິດຕະພາບ ມາທາງສະລະບຸລີ ມວກເຫລັກ, ກາງດົງ ພໍເຖິງຟາມໂຊກໄຊ ເຂົ້າແຄມຂວາ ໂຄ້ງລົດ-ຕົງສະພານລອຍ ໂຄ້ງລົດແລ້ວເຂົ້າແຄມຊ້າຍ ແລ້ວລ້ຽວຊ້າຍເຂົ້າທາງວັດວະຊິຣາ. ເຂົ້າຮ່ອມມາປະມານ 4 ກມ. ສັງເກດເຫັນເສົາສັນຍານໂທລະສັບຂາວ – ແດງ ແລ້ວລ້ຽວຊ້າຍ ເຂົ້າມາອີກປະມານ 2 ກມ.

–    ເຂົ້າທາງຖະຫນົນທະນະຣັດເຂົາໃຫຍ່… ຂັບຊື່ມາຈາກຟາມໂຊກໄຊ 5 ກມ. ມາຕາມປ້າຍອຸທະຍານແຫ່ງຊາດເຂົາໃຫຍ່ອ້ອມຂວາແລ້ວຂຶ້ນສະພານ ມາຕາມຖະຫນົນທະນະຣັດ ໃຫ້ສັງເກດປ້ຳ ປຕທ.ກມ 7 ເລີຍມາອີກ 2 ກມ. ສັງເກດເບິ່ງຮ້ານອາຫານຄົວກຳນັນ ຮ້ານອາຫານລານລີລາ (ຈະຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍ)ໃຫ້ກຽມລ້ຽວຂວາ ລະວັງທາງໂຄ້ງ ເຂົ້າຮ່ອມມາປະມານ 3 ກມ. ກໍຮອດແລ້ວ…ເຂົາໃຫຍ່ແຟນຕາຊີ.

ເຂົາໃຫຍ່ແຟນຕາຊີຣີສອດ ບໍລິການລົດຮັບ-ສົ່ງ…200 ບາດ (ສຳລັບ2-3ທ່ານ)ໄປ-ກັບ ສະເພາະຈຸດຮັບສົ່ງດັ່ງນີ້: (ບໍ່ຮັບ-ສົ່ງນອກເສັ້ນທາງ)

*ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງກ່ອນການເດີນທາງລ່ວງຫນ້າ ຢ່າງຫນ້ອຍ 1 ມື້

  1. ປາກທາງເຂົ້າວັດວະຊິຣາ ຖ.ມິດຕະພາບ (ເລີຍຟາມໂຊກໄຊມາປະມານ 300ແມັດ)ຈຸດນີ້ຈະສະດວກທີ່ສຸດ

  2. ໂລຕັດປາກຊ່ອງ

  3. ຕະຫລາດປາກຊ່ອງ ຄິວລົດຕູ້ຫລືຄິວລົດທົວປາກຊ່ອງ

ບໍລິສັດເຂົາໃຫຍ່ປາກຊ່ອງແຟນຕາຊີຣີສອດ ຈຳກັດ.

421 ຫມູ່ 1 ຖ.ທະນະຣັດ ຕ.ຫນອງນ້ຳແດງ ອ.ປາກຊ່ອງ ຈ.ນະຄອນຣາດຊະສີມາ 30130

ໂທ: 088-5049991-3

Line ID: Khaoyaifantasy

Facebook:Khaoyaifantasy

WWW.Khaoyaifantasy.com

Khaoyaifantasy@yahoo.com

ພິກັດ GPS: N14.606111 E 101.359725 ສູງຈາກລະດັບນ້ຳທະເລ 432 ແມັດ.

 

Untitled-1

 book_khaoyaif


ติดต่อสอบถาม