HOT LINE : 088 504 9991 - 3
  • |
  • Sign out

KHAOYAI FANTASY ROOMS & ROOM RATE

ເຮືອນໂດມທັງ 31 ຫລັງ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະມອບປະສົບການອັນແສນປະທັບໃຈໃຫ້ແກ່ທ່ານ ທຸກຫ້ອງຕົກແຕ່ງໂດຍເນັ້ນຄວາມປອດໂປ່ງ, ເຮືອນຊົງໂດມ ຂະຫນາດ 45 ຕາແມັດ ເພດານສູງ ແຫ່ງທຳອິດແລະແຫ່ງດຽວໃນເມືອງໄທ ທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍ   ຫລູຫລາ ພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບທ່ານຄົບຖ້ວນທຸກຢ່າງ.

vipjunior

ເຮືອນໂດມ VIP (VIP Terrace Cottage)                             ເຮືອນໂດມ (junior Suite Cottage)

                              ພ້ອມອາຫານເຊົ້າ 2 ທ່ານ                                                                   ພ້ອມອາຫານເຊົ້າ 2 ທ່ານ

 

 

upgradeซื้อเพิ่ม

เงื่อนไขห้องพัก

ເຮືອນໂດມ VIP  Terrace Cottage VIP

ມື້ທຳມະດາ           3,300

ວັນເສົາ              4,300

ວັນສຳຄັນຕ່າງໆ        4,600

ຊ່ວງເທດສະການປີໃຫມ່  5,600

 ເຮືອນໂດມ – junior Suite Cottage

ມື້ທຳມະດາ      2,800

ວັນເສົາ         3,800

ວັນສຳຄັນຕ່າງໆ   4,100

ຊ່ວງເທດສະການປີໃຫມ່  4,600

 

บ้านโดม VIP – Terrace Cottage VIP
ราคา
วันธรรมดา3,300
วันเสาร์4,300
วันหยุดนักขัตฤกษ์4,600
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 5,600
บ้านโดม – Junior Suite Cottage
ราคา
วันธรรมดา2,800
วันเสาร์3,800
วันหยุดนักขัตฤกษ์4,100
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 4,600
ติดต่อสอบถาม