HOT LINE : 088 504 9991 - 3
  • |
  • Sign out

KHAOYAI FANTASY WATER PARK

IMG_5587ພົບກັບຄວາມມ່ວນຊື່ນສະຫນຸນສະຫນານຈຸໃຈໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້!!

ສວນນ້ຳເຂົາໃຫຍ່ ປາກຊ່ອງ ສວນນ້ຳສະໄຕໄດໂນເສົາແຟນຕາຊີ ຟິນກັບອາກາດຮົ່ມເຢັນສະບາຍກາງຫຸບເຂົາ ປະສົມປະສານຄວາມສົດຊື່ນແຈ່ມໃສກັບສີສັນຈິ໊ດແສບຕາ ສະໄລເດີຄູ່ຍັກ ຄວາມສູງ 2 ລະດັບ, ສະນ້ຳວົນເລກ 8, ສະຫນຸກສຸກສັນທັງຄອບຄົວ ແລະນ້ຳພຸດອກເຫັດ ສະໄລເດີນ້ອຍ ສຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມັກມ່ວນແລະຂີ້ດື.

F

antasy Water Park ໃຫ້ບໍລິການຄົບຖ້ວນ ດ້ວຍບັນຍາກາດທີ່ເປັນກັນເອງ ກັບພະນັກງານທີ່ຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ ຄອຍໃຫ້ບໍລິການຈຳຫນ່າຍທັງອາຫານ ເຄື່ອງດື່ມ ກະແລັ່ມ ຂະຫນົມ ຈຳຫນ່າຍຊຸດລອຍນ້ຳ ແລະກົງເບັງ.

 

 

 

 

 

ບັດຜ່ານປະຕູ ທ່ານລະ 200 ບາດ
ແພັກເກັດສຸດຊິວ: 5 ແຖມ1 = 6 ໃບ ປົກກະຕິ 1200ບາດ ລາຄາພິເສດ1.000ບາດ
ແພັກເກັດສຸດຄຸ້ມ: 10 ແຖມ10 =20ໃບ ປົກກະຕິ 4000ບາດ ລາຄາພິເສດ2.000ບາດ

 

ຫມາຍເຫດ

–    ເດັກນ້ອຍສູງບໍ່ເຖິງ 110 ຊມ. ເຂົ້າຟຣີ!!
–    ຜູ້ສູງອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 60 ປີຂຶ້ນໄປ ເຂົ້າຟຣີ!!
–    ເຂົ້າບໍລິເວນສວນນ້ຳ ຫລິ້ນນ້ຳ/ບໍ່ຫລິ້ນນ້ຳ ຕ້ອງໃຊ້ບັດທຸກທ່ານ
–    ນຸ່ງຊຸດລອຍນ້ຳທຸກເທື່ອທີ່ລົງສະນ້ຳ
–    ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຄື່ອງດື່ມແລະອາຫານຈາກພາຍນອກເຂົ້າໃນບໍລິເວນສວນນ້ຳ
–    ບໍ່ມີຊຸດລອຍນ້ຳໃຫ້ເຊົ່າ
–    ພາຍໃນສວນນ້ຳຈ່າຍເງິນຄ່າອາຫານ ແລະຄ່າສິນຄ້າທຸກຊະນິດດ້ວຍຄູປອງເງິນສົດ ກະລຸນາແລກທຸກເທື່ອ
–    ກະລຸນາຫລິ້ນນ້ຳຢ່າງປອດໄພ ບໍ່ຫລິ້ນດ້ວຍຄວາມຄຶກຄະນອງ
–    ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມກົດພາຍໃນສວນນ້ຳຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

 

ເປີດໃຫ້ບໍລິການ 9:00-18:00 ໂມງ. 

ติดต่อสอบถาม